начало - медицински застраховки

Фирма „Евротурс“ ЕООД предлага медицински застраховки за български и чуждестранни граждани, пътуващи за Европа и целия свят, както и за чужденци, пребиваващи в България с цел туризъм, бизнес, програми за културен обмен и други. Предлаганата застраховка покрива риска медицински разноски в следствие злополука или акутно заболяване, включително спешно зъболечение.


Наш партньор за всички медицински застраховки е

Застрахованите лица се разпределят в няколко групи, според възрастта:

  • От 0 до 14 години
  • От 14 до 70 години
  • От 70 до 80 години

Предлагаме специална тарифа за учащи на възраст от 15 до 29 години. Застрахователната сума варира от 2000 до 50 000 евро. Формирането на застрахователната премия, която клиентът заплаща, в зависимост от размера на застрахователната сума, възрастта и срока на застраховката. Стойността на застрахователната премия е от 0,19 до 1,40 на ден. Минималния период на застраховане е три дни, а максималният – една година.

Към посочената застраховка могат да се прибавят допълнителни рискове:

  • Смърт следствие злополука
  • Трайна загуба на трудоспособност следствие злополука
  • Дневни пари за болничен престой
  • Разходи за погребение в чужбина при смърт вследствие или акутно заболяване
  • Разходи, свързани с правна защита
  • Кражба на личен багаж
  • Гражданска отговорност към трети лица

За лица, заминаващи на работа в чужбина и спортисти има завишения на застрахователната премия (след съгласуване), в зависимост от естеството на работата им или от спорта, който практикуват.

При калкулирането на стойността на застрахователната премия се правят различни отстъпки в зависимост от срока на застраховката, както и от броя на застрахованите лица.

Фирма Евротурс ЕООД предлага също така и медицинска застраховка за чужденци в България, като застрахователните суми са между 500 лв. И 30 000 лв., в зависимост от нивото на застраховане (задължително, първо доброволно или второ доброволно). Максималния период на застраховане е 90 дни.